Podpora vyplacená žadatelům v programu Zelená úsporám

Přehled příjemců podpor
Vyplacené prostředky celkem: 20 328 350 088 Kč
Dosud poslední výplata proběhla dne 27. 11. 2014: 90 000 Kč