Právě se nacházíte: home page » Otázky a odpovědi

Otázky a odpovědi

Kategorie: Subjekt:

Oblast podpory:

Pro vybrání více položek nebo zrušení výběru podržte klávesu Ctrl.
Jaký je současný stav čerpání prostředků z programu Zelená úsporám?
Zobrazit detail »    Zobrazit odpověď »
Aktuální stav čerpání prostředků z programu Zelená úsporám je pravidelně uveřejňován v Aktualitách.
Jak postupují jednání Rady Fondu? Jaké jsou /byly/ výsledky jednání Rady Fondu?
Zobrazit detail »    Zobrazit odpověď »
Jednání Rady Fondu je vždy pouze prvním krokem hlavního schvalovacího procesu. Schválení Radou tedy ještě neznamená završení schvalovacího procesu. Dále následuje podpis ministra ŽP a také schválení ze strany zahraničních partnerů programu (kupců emisních kreditů). Rada Fondu se pravidelně schází zhruba jednou měsíčně.
Je nyní možno podávat nové žádosti o dotace?
Zobrazit detail »    Zobrazit odpověď »
Na aktuální situaci ohledně příjmu nových žádostí o dotace z programu Zelená úsporám se nic nemění - příjem žádostí byl pozastaven ke dni 29. 10. 2010 (resp. 24. 8. 2010 pro panelové domy, 9. 2. 2011 ve 12.00 hodin byl zcela ukončen příjem žádostí v bankách) a nové otevření příjmu nebylo spuštěno. Pozastavení příjmu žádostí se týká všech oblastí podpory z programu Zelená úsporám a současně všech typů žadatelů. Nyní tedy nelze žádosti o dotace podávat a obnovení příjmu žádostí není v plánu.
Kde mohu v současné době doložit ukončení realizace svého projektu, když už banky nepřijímají nové žádosti o dotace?
Zobrazit detail »    Zobrazit odpověď »

Žádosti, které banky přijaly a administrují, budou nadále řešeny v součinnosti s těmito bankami. Pokud tedy máte Vyrozumění o schválení Vaší žádosti o dotaci, budete ukončení realizace dokládat na stejné pobočce banky, u níž jste žádost podávali.

Bližší pokyny k doložení realizace opatření podpořených programem Zelená úsporám naleznete zde: http://www.zelenausporam.cz/clanek/193/1198/dokladani-realizace-v-programu-zelena-usporam-a-postup-pri-zmene-v-zadosti-o-podporu/.
Když už není možné podat si žádost o dotaci v programu Zelená úsporám, je možné obdržet alespoň dotaci na projekt, který jsem si nechal vypracovat a musel zaplatit?
Zobrazit detail »    Zobrazit odpověď »
Ne, není to možné. Dotace na projekt vždy jednoznačně souvisí jen se schválením vlastní žádosti o dotaci na opatření podpořené programem Zelená úsporám, přičemž realizace tohoto opatření musí být ukončena. Realizace musí proběhnout dle předloženého a Fondem schváleného projektu při současném dodržení veškerých podmínek programu ZÚ. Vyplácet samostatně dotace na projekty není a ani nebude možné.
Žádal jsem o dotaci na zateplení původního domu a současně přístavby/vestavby/nástavby. Myslel jsem, že k doložení realizace mi bude stačit předávací protokol k zateplení, teď na mě ale chtějí také kolaudační rozhodnutí. Je to tak opravdu? Skutečně to vyplývá z podmínek programu ZÚ?
Zobrazit detail »    Zobrazit odpověď »
Ano, požadavek, který popisujete, je oprávněný a plně odpovídá podmínkám programu Zelená úsporám. Dotace je totiž přiznávána na podlahovou plochu a prostory určené k trvalému bydlení. Pokud se žádá o dotaci na rozšíření podlahové plochy domu, je třeba po ukončení realizace také doložit, že celá podlahová plocha, na níž byla přiznána dotace, je skutečně plochou vytápěnou a obytnou (nikoli nadále například jen zateplenou půdou apod.).
Jakým způsobem se posuzuje, které náklady jsou oprávněné a které neoprávněné?
Zobrazit detail »    Zobrazit odpověď »
V tuto chvíli je platným dokumentem k náležitostem faktury a oprávněným nákladům dokument (metodický pokyn), který naleznete na našich stránkách: http://www.zelenausporam.cz/ke-stazeni/4754/detail/pokyn-k-priloze-i-10-smernice-mzp-c-9-2009/
Jak probíhá zápis do SOD a SVT?
Zobrazit detail »    Zobrazit odpověď »

Kompletní proces zápisu dodavatele do SOD a výrobku a technologie do SVT administruje Úsek řízení ostatních programů na základě vyplněného elektronického formuláře žádosti, který je umístěn na webových stránkách www.zelenausporam.cz. K tomuto formuláři se přikládají naskenované přílohy uvedené v žádosti. Po úspěšném uložení všech dokumentů v elektronické podobě, tyto přílohy dodavatel zašle v listinné podobě ve formě originálů nebo úředně ověřených kopií na korespondenční adresu SFŽP:

Státní fond životního prostředí ČR

Úsek řízení ostatních projektů

Olbrachtova 2006/9

140 00 Praha 4

Pro usnadnění celého procesu zpracovaní došlých podáni dodavatel označí zaslanou obálku značkou GIS – zápis SOD. V případě výrobku nebo technologie bude obálka označena značkou GIS – zápis SVT. Dodavatel, výrobek nebo technologie se do SOD a SVT zapíší po kontrole údajů do 30 pracovních dnů po obdržení podání.

Registraci do SOD najdete zde, do SVT pak zde.

Koupil jsem si jiný, ještě úspornější kotel, než jsem uvedl v žádosti, jak mám postupovat? Stačí změnu nahlásit?
Zobrazit detail »    Zobrazit odpověď »
Změna výrobku je možná, ale pouze u žádosti podané před realizací, nejpozději do doby doložení realizace a pouze v rámci oblasti, resp. podoblasti podpory, ve které byla žádost podána. Pokyny k žádosti o změnu výrobku naleznete zde: http://www.zelenausporam.cz/clanek/193/1198/dokladani-realizace-v-programu-zelena-usporam-a-postup-pri-zmene-v-zadosti-o-podporu/.
Co když zjistím, že nestihnu doložit včas dokončení realizace? Lze vymezenou lhůtu nějak prodloužit?
Zobrazit detail »    Zobrazit odpověď »

V odůvodněných případech lze požádat o prodloužení této lhůty, a to písemně na adresu:

Státní fond životního prostředí ČR
Úsek řízení ostatních programů
Olbrachtova 2006/9
 140 00 Praha 4

Musíte tak ale učinit nejpozději 14 dnů před uplynutím lhůty pro doložení realizace, která je uvedena ve Vyrozumění o poskytnutí podpory.  Fond žádost o prodloužení posoudí a rozhodne, zda lhůtu prodlouží či nikoliv.
Počet nalezených dotazů 90, zobrazeny dotazy od 1 do 10
<< < 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] > >>
      sysel
      
xx0xx
SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS `detail`.`id` as `detail_id`, `detail`.`dotaz` as `detail_dotaz`, `detail`.`odpoved` as `detail_odpoved`, `detail`.`datum` as `detail_datum`, `detail`.`razitko` as `detail_razitko`, `detail`.`visible` as `detail_visible` , `typ`.`id` as `typ_id`, `typ`.`id_1` as `typ_id_1`, `typ`.`id_2` as `typ_id_2`, `subjekt`.`id` as `subjekt_id`, `subjekt`.`id_1` as `subjekt_id_1`, `subjekt`.`id_2` as `subjekt_id_2` , `op`.`id` as `op_id`, `op`.`id_1` as `op_id_1`, `op`.`id_2` as `op_id_2` FROM sfzp_faq AS `detail` INNER JOIN `sfzp_faq_sfzp_faq_typ` AS `typ` ON 1 AND (`detail`.`id` = `typ`.`id_1`) LEFT JOIN `sfzp_faq_sfzp_faq_oblast` AS `op` ON 1 AND (`detail`.`id` = `op`.`id_1`) INNER JOIN `sfzp_faq_sfzp_faq_subjekt` AS `subjekt` ON 1 AND (`detail`.`id` = `subjekt`.`id_1`) WHERE 1 AND (`detail`.`visible` = '1') GROUP BY `detail`.`id` ORDER BY `detail`.`datum` DESC LIMIT 0,10


Aktuality

09.01.2017 170 milionů na energeticky úsporné renovace veřejných budov

MŽP vyhlašuje třetí výzvu k podávání žádostí o dotaci pro budovy veřejného sektoru. Kromě budov sloužících k poskytování služeb zaměřených na zdravotní lázeňskou léčebně rehabilitační péči, pro které byla určena druhá výzva, je ve třetí výzvě možné nově žádat o dotaci i na nevyužívané veřejné budovy, u kterých nelze doložit reálnou spotřebu energie v předchozím období a nelze je proto podpořit v jiných dotačních programech.

11.12.2015 MŽP vyhlašuje druhou výzvu pro budovy veřejného sektoru

Na energeticky úsporné renovace veřejných budov je k dispozici 150 milionů korun. Žádosti o dotace začne Státní fond životního prostředí ČR přijímat 15. prosince 2015 v 10 hod.

23.03.2015 Změna úředních hodin krajských pracovišť

Od dubna budou úřední hodiny na krajských pracovištích SFŽP ČR sjednoceny pro všechny programy. Krajská pracoviště budete moci navštívit v pondělí, ve středu a v pátek.

23.12.2014 Aktualizace Směrnice MŽP č. 9/2009

Dne 22. prosince 2014 ministr životního prostředí Richard Brabec podepsal Dodatek č. 7 ke Směrnici MŽP č. 9/2009.

18.12.2014 Krajské pracoviště v Kladně končí

Krajská pobočka SFŽP ČR v Kladně bude ke dni 30. 12. 2014 zrušena. Žádosti, které administruje, budou převedeny na KP Praha - SFŽP ČR, Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4.

15.10.2014 Odstávka informačních systémů SFŽP ČR

Z technických důvodů budou od pátku 17. října od 16 hod do sobotních 17 hod všechny informační systémy SFŽP ČR mimo provoz.

10.09.2014 Ministr prodloužil program Zelená úsporám pro veřejné budovy

Program Zelená úsporám pro budovy veřejného sektoru byl prodloužen až do konce roku 2016.

19.06.2014 Upozornění na omezení služeb informačních systémů SFŽP ČR

Z technických důvodů proběhne ve středu 25. 6. od 17 hodin mimořádná odstávka všech informačních systémů SFŽP ČR a elektronické pošty. Systémy budou částečně zprovozněny ve čtvrtek 26. 6. od 10 hod, k plnému obnovení provozu dojde v 16 hodin.

21.03.2014 Program Zelená úsporám je v cílové rovince

V programu Zelená úsporám již bylo vyplaceno přes 20 miliard korun. Vyzýváme všechny žadatele, kteří mají dokládat realizaci provedených opatření, aby toto doložení neodkládali, ale provedli co nejdříve.

12.11.2013 Dodatek č. 6 ke Směrnici MŽP č. 9/2009

Dne 11. listopadu 2013 byl ministrem životního prostředí Tomášem Janem Podivínským podepsán Dodatek č. 6 ke Směrnici MŽP č. 9/2009. Dodatkem byla prodloužena doba trvání Programu Zelená úsporám a upraveny závazné termíny týkající se administrace žádostí o poskytnutí podpory. Součástí dodatku je také upřesnění některých administrativních procesů a podmínek poskytování podpory.

» Další aktuality >>


Nová zelená úsporám
 


 
NZU 2013


Partneři

Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR
zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných a bytových domech
Oficiální web programu Zelená úsporám