Právě se nacházíte: home page » Popis programu » Veřejná podpora

Veřejná podpora

Při posuzování veřejné podpory u konkrétního projektu a typu žadatele je rozhodující odpověď na otázku, zda podpora poskytnutá projektu může ovlivnit tržní prostředí a narušit hospodářskou soutěž. Zásadou je, že pokud s předpokládanou investicí bude souviset ekonomická činnost, a to zvláště v případě, kdy v oblasti této ekonomické činnosti existuje rozvinutý hospodářský trh (tj. existují podnikatelské subjekty, které tuto ekonomickou činnost zajišťují na komerčním principu), jedná se vždy o veřejnou podporu, bez ohledu na typ žadatele.

Pokud by poskytnutí podpory vedlo k posílení finanční pozice a rozšíření finanční možnosti příjemce podpory tím, že mu umožní snížit náklady na realizaci opatření vzhledem k jeho možným konkurentům, jednalo by se o narušení hospodářské soutěže a ovlivnění obchodu, a tím i naplnění znaku veřejné podpory.

Předpokládá se, že všechny projekty podnikatelských subjektů (a to i subjektů v 100% vlastnictví města, obce či jiných veřejnoprávních subjektů), které jsou podporované v rámci programu Zelená úsporám, zakládají veřejnou podporu.

Podpora je z pohledu pravidel veřejné podpory považována za poskytnutou vydáním rozhodného právního aktu poskytnutí podpory, kterým je uzavření Smlouvy, resp. vydání RoPD.

Veřejná podpora - Bloková výjimka

Obecné nařízení o blokových výjimkách č. 651/2014

Podpora v tomto režimu bude poskytována dle čl. 38 nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. 6. 2014 (Obecné nařízení o blokových výjimkách). Intenzita podpory nesmí obecně přesáhnout 30 % způsobilých nákladů, avšak bude navýšena o 20 procentních bodů v případě podpory poskytnuté malým podnikům a o 10 procentních bodů v případě podpory poskytnuté středním podnikům. V případě investic realizovaných v oblastech splňujících podmínky čl. 107 odst. 3 písm. a) Smlouvy o fungování EU bude podpora navýšena o 15 procentních bodů a v případě investic, které jsou realizovány v podporovaných oblastech splňujících čl. 107 odst. 3 písm. c) Smlouvy o fungování EU, o 5 procentních bodů. Dále viz Závazné pokyny pro žadatele k administraci žádostí v rámci 3. výzvy pro budovy veřejného sektoru.

Podpora de minimis

Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013

Limit pro poskytnutí podpory dle nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013, o použití čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování EU na podporu de minimis je 200 000 EUR za rozhodné období (tří účetních období) pro „jeden podnik". Dále viz Závazné pokyny pro žadatele k administraci žádostí v rámci 3. výzvy pro budovy veřejného sektoru.Aktuality

09.01.2017 170 milionů na energeticky úsporné renovace veřejných budov

MŽP vyhlašuje třetí výzvu k podávání žádostí o dotaci pro budovy veřejného sektoru. Kromě budov sloužících k poskytování služeb zaměřených na zdravotní lázeňskou léčebně rehabilitační péči, pro které byla určena druhá výzva, je ve třetí výzvě možné nově žádat o dotaci i na nevyužívané veřejné budovy, u kterých nelze doložit reálnou spotřebu energie v předchozím období a nelze je proto podpořit v jiných dotačních programech.

11.12.2015 MŽP vyhlašuje druhou výzvu pro budovy veřejného sektoru

Na energeticky úsporné renovace veřejných budov je k dispozici 150 milionů korun. Žádosti o dotace začne Státní fond životního prostředí ČR přijímat 15. prosince 2015 v 10 hod.

23.03.2015 Změna úředních hodin krajských pracovišť

Od dubna budou úřední hodiny na krajských pracovištích SFŽP ČR sjednoceny pro všechny programy. Krajská pracoviště budete moci navštívit v pondělí, ve středu a v pátek.

23.12.2014 Aktualizace Směrnice MŽP č. 9/2009

Dne 22. prosince 2014 ministr životního prostředí Richard Brabec podepsal Dodatek č. 7 ke Směrnici MŽP č. 9/2009.

18.12.2014 Krajské pracoviště v Kladně končí

Krajská pobočka SFŽP ČR v Kladně bude ke dni 30. 12. 2014 zrušena. Žádosti, které administruje, budou převedeny na KP Praha - SFŽP ČR, Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4.

15.10.2014 Odstávka informačních systémů SFŽP ČR

Z technických důvodů budou od pátku 17. října od 16 hod do sobotních 17 hod všechny informační systémy SFŽP ČR mimo provoz.

10.09.2014 Ministr prodloužil program Zelená úsporám pro veřejné budovy

Program Zelená úsporám pro budovy veřejného sektoru byl prodloužen až do konce roku 2016.

19.06.2014 Upozornění na omezení služeb informačních systémů SFŽP ČR

Z technických důvodů proběhne ve středu 25. 6. od 17 hodin mimořádná odstávka všech informačních systémů SFŽP ČR a elektronické pošty. Systémy budou částečně zprovozněny ve čtvrtek 26. 6. od 10 hod, k plnému obnovení provozu dojde v 16 hodin.

21.03.2014 Program Zelená úsporám je v cílové rovince

V programu Zelená úsporám již bylo vyplaceno přes 20 miliard korun. Vyzýváme všechny žadatele, kteří mají dokládat realizaci provedených opatření, aby toto doložení neodkládali, ale provedli co nejdříve.

12.11.2013 Dodatek č. 6 ke Směrnici MŽP č. 9/2009

Dne 11. listopadu 2013 byl ministrem životního prostředí Tomášem Janem Podivínským podepsán Dodatek č. 6 ke Směrnici MŽP č. 9/2009. Dodatkem byla prodloužena doba trvání Programu Zelená úsporám a upraveny závazné termíny týkající se administrace žádostí o poskytnutí podpory. Součástí dodatku je také upřesnění některých administrativních procesů a podmínek poskytování podpory.

» Další aktuality >>


Nová zelená úsporám
 


 
NZU 2013


Partneři

Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR
zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných a bytových domech
Oficiální web programu Zelená úsporám